Vad är Brasslek?

Brasslek är en metod för kulturskolans verksamhet som riktar sig till elever i årskurs ett och två. Den är en introduktion till brassinstrumentens värld, där man lär känna kornett, valthorn och baryton på ett lekfullt sätt. Brasslek är en förutbildning till instrumentalundervisning som oftast startar i årskurs tre på kulturskolor.

Genom lek och ett undersökande arbetssätt försöker vi nå barn och skapa ett intresse för brassinstrument. Vi arbetar med puls, rytm, gehör, improvisation och våra instrument. Det är viktigt att undervisningen är lustfylld och att barnen får många musikaliska upplevelser.

Brasslek har blivit en metod för rekrytering av elever till kulturskolans verksamhet.