Spelböcker och lärarhandledning/idébok

foto: Jonas Sällberg

Spelböcker

Spelboken används andra året i brasslek. Det finns en spelbok för kornett, en för valthorn och en för baryton.
Boken består av 21 sånger som är fyra till åtta takter långa.
Tonomfånget är en kvart:

Kornett

Valthorn

Baryton

Notvärdena är helnoter, halvnoter, fjärdedelsnoter och åttondelsnoter.

Boken bygger på platåprogression vilket betyder att vid flera tillfällen följer en eller två takter med från en tidigare sång för att barnen ska känna igen sig och lättare bygga upp sitt förråd av toner och fraser.

Till varje sång finns en bild som stämmer överens med texten. Tanken är att man ska samtala kring dessa och på så sätt få en djupare upplevelse av sången när man spelar den.

Boken innehåller teorisidor där man får rita notvärden, färglägga notlinjer och mellanrum, skriva och känna igen noter, para ihop rätt rytm med ord mm.

Det finns ett avsnitt där man ska hitta olika ljud på sitt instrument och sedan göra en egen komposition. Det finns också en ljudfantasi som man ska spela som består av bilder istället för noter.

De fantasifulla bilderna har Leon de Wit Sandström tecknat.

Böckerna går att beställa via länken nedan och kostar 200kr/styck + frakt.

Bokbeställning

Lärarhandledning/idébok brasslek

Vi arbetar med en lärarhandledning/idébok till brasslek. I boken berättar vi om våra tankar kring arbetet med barn i denna ålder, arbetet med gruppen och hur brassleksmetoden är uppbyggd. Vi presenterar sex lektioner från första året och sex från andra året. Vi har sammanställt intervjuer med barn som gått i brasslek och med lärare som arbetar med brasslek. Boken kommer att innehålla ackordanalys till våra sånger.

Vi räknar med att den ska var klar för utgivning hösten 2022.