Om oss

Annmari Wangin är utbildad I/E-pedagog på Musikhögskolan Ingesund. Hon arbetar på Linköpings Kulturskola där hon undervisar i valthorn, brasslek, ensembler och blåsorkestrar. Hon undervisar också hornelever och leder brassensemblen på De Geer gymnasiet musik i Norrköping.
Annmari undervisar på Musikhögskolan Ingesund i metodik och har utformat och ansvarar för den nya utbildningen för blåsorkesterdirigenter.
Annmari är upphovsman till Brasslek och till metoden Musikens byggstenar.

Ingegerd Halvarsson är utbildad dalcrozepedagog på Dalcrozeseminariet i Stockholm. Hon har undervisat i rytmik och piano på Kulturskolan i Linköping mellan 1968 – 2014 då Ingegerd gick i pension. Nu arbetar hon med sitt stora intresse att föda upp hästar och pudlar. I brist på rytmiklärare i landet är hon åter tillbaka på Kulturskolan i Linköping och vikarierar som rytmiklärare.
Ingegerd är upphovsman till brasslek.

foto: Jonas Sällberg