Fortbildning – Kurser

För dig som vill lära mer om brasslek

Högskolekurser

På Musikhögskolan Ingesund finns två högskolekurser i brasslek. För att gå dessa kurser behöver man ha en egen brassleksgrupp att praktisera i.

För mer information tryck på bilden.
Denna information gäller den kurs som går läsåret 2021-22.

Studiedagar
Vi erbjuder studiedagar där vi arbetar med:

  • Bakgrunden till Brasslek och placering i kulturskolans verksamhet
  • Brassleksmetodik
  • De fem första lektionerna